Wat doet Marc Pomp?
Recente Publicaties Contact
CV

foto Petra de Hamer

Sinds 1 januari 2008 ben ik zelfstandig adviseur gezondheidseconomie. Daarvoor werkte ik in verschillende functies bij het Centraal Planbureau.

Tot mijn opdrachtgevers behoren onder meer Het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland, farmaceutische bedrijven en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Ik lever mijn opdrachtgevers leesbare, goed onderbouwde rapporten. Dat doe ik op basis van mijn kennis van cijfers en (wetenschappelijke) literatuur over de zorg. Wat mij motiveert is steeds de vraag: "Hoe zit het echt?" Dat leidt soms tot inzichten die haaks staan op de gangbare opinie, bijvoorbeeld in het dossier dure geneesmiddelen.

Sinds drie jaar verzorg ik een collegecyclus voor de Health MBA van de Amsterdam Business School over de Externe Omgeving van Zorgaanbieders.

Regelmatig treed ik op als spreker. In mijn presentaties ligt het accent op lessen uit (internationaal) wetenschappelijk onderzoek voor de Nederlandse gezondheidszorg. Dit levert verfrissende inzichten op die relevant zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg.

In mei 2010 is bij uitgeverij Balans mijn boek verschenen over de baten van de zorg, met als titel 'Een beter Nederland: De gouden eieren van de gezondheidszorg'. Een nieuw boek is in voorbereiding, met als werktitel: 'De Economie van Dure Geneesmiddelen'.