Wie is Marc Pomp?
 
 
 
Wat doe ik?
Contact met Marc
Recente Publicaties


Hieronder vindt u een aantal van mijn
recente publicaties en beleidsgerichte rapporten
in Adobe Acrobat PDF-formaat.

Heeft u geen Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd? Click dan op de 'Get Acrobat Reader' button om dit gratis programma te downloaden en te installeren.
De AWBZ kan twee kanten op: naar de gemeente of naar de zorgverzekeraar. In dit artikel, geschreven met Sander Koopman (NZa), komen de voor- en nadelen van beide keuzes aan bod.

 Nog meer over de AWBZ. In dit rapport, geschreven in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), ga ik in op de voordelen van overheveling van de ouderenzorg naar de Zvw.

 Een interview in het blad Zorgmarkt naar aanleiding van mijn rapport over Healthy Ageing.

 Een interview in het blad Arts en Auto.

 

 

Dit is de uitgebreide literatuurlijst bij mijn boek: 'Een beter Nederland: de gouden eieren van de gezondheidszorg' .

 Eindrapport van onderzoek in opdracht van de ministeries van EZ en FinanciŰn. Onderzoeksvraag: bepalen artsen hun eigen vraag? Antwoord: in een aantal gevallen ja, maar de gevonden effecten zijn klein. Zie p. 7 voor de hoofdconclusies van het onderzoek. Het tweede bestand is een artikel over dit onderwerp (met Fleur Hasaart) in het economenblad ESB.

 Een bijdrage aan de opiniepagina van NRC-Handelsblad van 10 maart 2008.

 Samen met ex-collega Michiel Bijlsma ga ik in dit artikel in op en aantal lastige vragen rond kwaliteit en marktwerking in de ziekenhuiszorg.

 Samen met Suncica Vujic heb ik onderzocht of de achterblijvende productiviteitsgroei in de zorg leidt tot hogere zorguitgaven. Antwoord: ja.

 De ouderenzorg – verzorgingshuizen, verpleeghuizen
en thuiszorg – kost bijna 13 miljard euro per jaar en groeit snel. Dit rapport, geschreven in opdracht van de RVZ, gaat (vanaf p. 113) na hoe de collectieve uitgaven aan de ouderenzorg onder controle kunnen worden gebracht. De impopulaire conclusie luidt dat ouderen zelf meer moeten gaan bijdragen aan de kosten van ouderenzorg.

 In het boek 'Your Money or Your Life' betoogt David Cutler, de meest gezaghebbende gezondheidseconoom van dit moment, dat de baten van de Amerikaanse gezondheidszorg veel groter zijn dan de kosten. In deze lovende recensie plaats ik ook een paar kanttekeningen bij deze conclusie.

 Michael Porter, een econoom met guru-status, stort zich in zijn boek 'Redefining Health Care'
op de Amerikaanse gezondheidszorg. In deze boekrecensie concludeer ik dat zijn voorstellen neerkomen op invoering van het Nederlandse zorgstelsel in de VS.

 Een vrij technisch verhaal over een kernvraag in het nieuwe zorgstelsel: hoe gevoelig zijn verzekerden voor premieverschillen tussen verzekeraars? Volgens onze schattingen luidt het antwoord: nauwelijks. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat hierin inmiddels verbetering is gekomen, mede dankzij de opkomst van collectiviteiten.

 Een dik pak papier uit 2003 (dus niet echt recent) waarin uitgebreid de voor- en nadelen van het nieuwe zorgstelsel aan de vooravond van de invoering tegen het licht worden gehouden. Het eindoordeel is vrij positief - en dat zou best eens een rol kunnen hebben gespeeld bij de beslissing tot invoering van het nieuwe stelsel.

 Niet over de zorg en ook niet recent, maar ik sta er nog steeds achter. “Wiens brood men eet diens woord men spreekt” geldt soms ook voor contractonderzoekers. Laat daarom een onafhankelijke instelling zoals het CPB de departementale onderzoeksvragen uitzetten in plaats van ministeries en andere overheidsorganisaties.