Wie is Marc Pomp?
 
 
 
Recente Publicaties Contact
Aanbod

Ik ben beschikbaar voor opdrachten
op het terrein van de gezondheidseconomie:

 
 • Lezingen
 • Dagvoorzitter
 • Organisator debatten
 • Lid begeleidingscommissie
 • Tijdelijke versterking onderzoeksteam
 • Korte beleidsnotities
 • Second opinions
 • Redactie teksten
 • Literatuurstudie
 • Onderzoeksbegeleiding
 • Management van complexe onderzoeksprojecten

Voor grote projecten kan ik een beroep doen op een uitgebreid netwerk van uitstekende onderzoekers en adviseurs. Maar ook bij kleinere projecten zal ik mijn netwerk veelal inschakelen - als klankbord, co-auteur of onderaannemer.

Kwaliteitsborging vereist immers een kritische gedachtewisseling met vakgenoten.